Jdi na obsah Jdi na menu
Pozvánka na třídní setkání - 8.9.2020 od 16h na zahradě MŠ
z důvodu opatrnosti a bezpečnosti vůči přetrvávající pandemii COVID -19
více ZDE

LOGOHRÁTKY

LEKTOR : Marietta Kellerová

STŘEDA  : 1 X 14 DNÍ 12.45 - 13.30 HOD.

Logohrátky jsou vhodné jako doplněk pravidelné individuální logopedické péče. Budou probíhat prioritně skupinově, kde paní učitelka bude mít malou skupinku v počtu do patnácti dětí.

Cílem je pomoci rozvinout dítěti jeho řečový projev, společně objevovat rozmanitost rodného jazyka a naučit se základní techniky pro správné dýchání a funkci mluvidel. To vše s pomocí her a různých hříček. Jde o pestrou nabídku rytmicko-pohybových her, zaměřených na sluchové vnímání, práce s dechem, rozvoje motoriky jazyka a obličejových svalů, rozvoje slovní zásoby dětí formou hry.

Dále sem patří rytmizační a pohybové hry, hry na rozvoj zrakové a sluchové pozornosti, paměti a diferenciace. Také hry na pravolevou orientaci, hry zaměřené na rozvoj motoriky ruky a mluvidel, grafomotoriku, hry na rozvoj slovní zásoby, ale třeba i dechová cvičení, rozšiřování slovní zásoby, zlepšování gramatiky a vyjadřovacích schopností, stimulace spontánní řeči s využitím říkadel, básniček, speciálně logopedicky zaměřených pomůcek (brčka, obrázky, pexesa, apod.).

Upozorňuji, že se nejedná o odborné nápravy, ty smí provádět pouze klinický logoped. Takže, s drobnými vadami se budu snažit dopomáhat, ale v případě nezbytných odborných konzultací a složitějších vad výslovnosti musíte s dítětem navštívit odborné pracoviště – klinického logopeda. Ten poradí nejen Vám, ale i nám může doporučit, jak s dítětem můžeme pracovat v prostředí mateřské školy. 

Děkuji za pochopení:)