Jdi na obsah Jdi na menu
Pozvánka na třídní setkání - 8.9.2020 od 16h na zahradě MŠ
z důvodu opatrnosti a bezpečnosti vůči přetrvávající pandemii COVID -19
více ZDE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021

9. 12. 2020
 
         
         
Schválený rozpočet 2021
         
         
Mateřská škola Ledňáček Hýskov
Zřizovatel Obec Hýskov
popis plán 2020 skutečnost 10/2020 plán 2021 spodní budova plán 2021 nová budova
Náklady:        
Materiál:        
Dlouhodobý hmotný majetek a drobný m 60 000,00 55 610,00 100 000,00 180 000,00
Školní potřeby a pomůcky 45 000,00 37 869,00 40 000,00 65 000,00
Čistící prostředky a hygienické potřeby 61 000,00 54 736,00 63 000,00 5 000,00
Ostatní mat.,kancel.potřeby 70 000,00 60 017,00 55 000,00 10 000,00
vybavení nové MŠ - lůžkoviny       83 000,00
vybavení nové MŠ - umývárny       12 000,00
vybavení nové MŠ - zahrada       0,00
Materiál celkem 236 000,00 208 232,00 258 000,00 355 000,00
Energie:        
Elektřina    75 000,00 57 475,00 68 000,00 25 000,00
Voda 46 000,00 34 700,00 38 000,00 15 000,00
Plyn           80 000,00 56 341,00 70 000,00 25 000,00
Energie celkem 201 000,00 148 516,00 176 000,00 65 000,00
Služby:        
Opravy 81 000,00 80 974,00 90 000,00  
Cestovné 1 000,00 677,00 8 000,00  
Telefon 19 000,00 16 294,00 19 000,00 2 000,00
Semináře, školení 12 000,00 11 705,00 10 000,00 5 000,00
Služby ostatní 38 000,00 26 237,00 88 000,00 15 000,00
Služby GDPR 10 000,00 6 534,00 10 000,00  
Zpracování mezd. Účetnictví 135 000,00 104 700,00 134 000,00 8 000,00
Bankovní poplatky 17 000,00 14 151,00 17 000,00  
Mzdové náklady        
Služby celkem 313 000,00 261 272,00 376 000,00 30 000,00
Ostatní:        
Hospodářská činnost 5 000,00 3 900,00 5 000,00  
Strávníci - potraviny 498 800,00 397 316,00 910 000,00 120 000,00
         
Ostatní celkem 503 800,00 401 216,00 915 000,00 120 000,00
Dotace Středočseký kraj 6 186 119,00 4 485 609,00 6 100 000,00 1 310 000,00
         
5 Náklady celkem 7 439 919,00 5 504 845,00 7 825 000,00 1 880 000,00
         
Výnosy:        
Rozpočet dotace OÚ 600 000,00 600 000,00 620 000,00 350 000,00
Rozpočet dotace Středočeský kraj 6 186 119,00 5 184 237,00 6 100 000,00 1 310 000,00
Školné 150 000,00 106 318,00 190 000,00 100 000,00
Strávníci - stravování 498 800,00 378 793,00 910 000,00 120 000,00
Hospodářská činnost 5 000,00 3 900,00 5 000,00  
         
6 Výnosy celkem 7 439 919,00 6 273 248,00 7 825 000,00 1 880 000,00
     
V Hýskově dne 8.12.2020    
     
Zpracovala: Petra Trochová    
                 Iva Hřebíčková