Duben 2022

6.4. Naši dravci - 

                         naučný program na zahradě MŠ

12.4. Velikonoční tvoření rodičů s dětmi

                         zájemci se sejdou od 16.30 hodin v jídelně

                         v MŠ U Statku, kde si rodiče spolu se svými dětmi

                         vyrobí velikonoční dekoraci pod vedením lektorky.

13.4. Informativní schůzky s rodiči dětí, které pojedou na ŠKOLKU V PŘÍRODĚ

           od 17.00 hod. v MŠ Družstevní
14.4. Velikonoční prázdniny - MŠ v provozu

15.4. Velký pátek - MŠ UZAVŘENA

18.4. Velikonoční pondělí - MŠ UZAVŘENA

21.4. Společné fotografování dětí v MŠ Družstevní

22.4.2021 - Společné fotografování dětí MŠ U Statku

DEN ZEMĚ - UKLIDÍME HÝSKOV

                          aneb odneseme z ulic a přírody to co tam nepatří, třídění odpadu

25.4. - 29.4. ČARODĚJNICKÝ TÝDEN

                         výroba lektvaru, čarodějnický rej, zaříkávadla

25.4. - 28.4. ŠvP - TÉMA : Výprava za kouzly a čáry

                                       Sporthotel Barborka Hluboká nad Vltavou