Květen 2022

3.5.    Den otevřených dveří

 - možnost návštěvy a prohlídky obou budov MŠ. Nejlépe v časovém rozmezí 8:00 - 11:30 nebo 15:00 - 17:00.

4.5.     Den Hasičů

 - vycházka obcí k místní hasičárně

8.5.     Den rodiny, matek

10.5.   Zápis do MŠ

- v MŠ U Statku 13:00 - 18:00

30.5.   Oslava dne dětí s Honzou Popletou v MŠ

- zahrada MŠ U Statku


  • Zahájen nácvik na závěrečné vystoupení dětí a rozloučení s předškoláky, které se bude konat 14.6.2022 od 17.00 hod v KD Hýskov.
  • Zapojení se do výtvarné soutěže BEROUNSKÝ MEDVĚD
  • K 31.5.2022 ukončení zájmové činnosti dětí v MŠ.
  • Pokračovat bude kroužek MODERNÍ TANEČKY

Vystoupení dětí navštěvujících tento kroužek uvidíte 14.6.2022 v KD Hýskov, bude zařazeno do závěrečné besídky.