Mateřská škola Ledňáček

Hýskov

Mateřská škola Ledňáček se nachází v obci Hýskov, v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 

Jedná se o školku rodinného typu s kapacitou 115 dětí a provozní dobou od 6:30 do 17:00 hod. Od 1.9.2021 je v provozu odloučené pracoviště U Statku 777. Školu navštěvují děti od 2 do 6 let.Děti jsou rozděleny do čtyř tříd


BERUŠKY

1. třída, 3-6 leté děti

MŠ Družstevní 204


LEDŇÁČCI

2. třída, 3-6 leté děti

MŠ Družstevní 204

ŽABKY

3. třída, 2-6 leté děti

MŠ U Statku 777

MYŠKY

4. třída, 2-6 leté děti

MŠ U Statku 777

Kdo se stará o Vaše děti?

  • 9 pedagogických pracovnic
  • 8 učitelek
  • ředitelka
  • školní asistent
  • asistent pedagoga

BAREVNÝ ROK S LEDŇÁČKY

Snažíme se vytvořit podmínky pro rozvoj a vzdělávání každého dítěte podle jeho individuálních zvláštností a potřeb. Uplatňujeme nové metody učení, střídáme aktivity spontánní a řízené. Chceme vytvořit klidné, kamarádské a pohodové prostředí, které se stane pro děti místem příjemných zážitků, nových poznatků, her, kamarádů a kde se budou cítit bezpečně a spokojeně.

Součástí nové budovy MŠ U Statku 777 je kuchyně a školní jídelna, kde se stravují žáci ZŠ. Obědy zde odebírají i místní důchodci, jako službu sociální výpomoci. V budově se nachází nová tělocvična , která slouží MŠ , ZŠ i veřejnosti . Ve stávající budově Družstevní 204 je výdejna pouze pro děti MŠ , která je zřízena z bývalé kuchyně . 
Kolem obou budov MŠ je školní zahrada s pískovištěm, herními prvky, zahradním domečkem a pergolou s posezením. Zahrady slouží dětem jak k pohybovým aktivitám, tak k volným a námětovým hrám. Zahrady využíváme také k pořádání kulturních, či sportovních akcí.

MŠ podporuje zdravý životní styl, snažíme se dětem poskytnout pestrou a vyváženou stravu. Jsme zapojeni do různých programů podporujících zdravou výživu, projekt Mléko do škol - dbáme na dostatek mléka a mléčných výrobků, projekt Škola plná zdraví - zařazujeme dostatek ovoce a zeleniny, zařazujeme biopotraviny a výrobky od farmářů do jídelníčku. Děti mají zajištěn celodenní pitný režim.
CO JE NOVÉHO VE ŠKOLCE?

Vážení rodiče,
žádáme Vás do 30.6. o vyklizení všech osobních věcí dětí ze šaten a tříd.
Prázdninový provoz bude z organizačních a provozních důvodů probíhat v MŠ U Statku.
1.7. - 15.7. a 22.8. - 31.8.2022 od 6.30 - 17.00 hod.

Vážení rodiče,
všichni strávníci ZŠ budou 30.6. odhlášeni ze stravování, pokud bude chtít strávník tento den oběd, musí si ho sám přihlásit nejpozději 29.6. do 14h.
Děkujeme za spolupráci vedoucí ŠJ, Olga Schichová

Čtvrtletník ledňáčka Jendy

aneb perličky z naší školičky