AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLKY


Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí stravujících se ve ŠJ při MŠ Ledňáček Hýskov, okres Beroun.
Dovolte mi oznámit změny v cenách stravného. Od 1.9.2022 dojde ke zdražení obědů a svačin, jak pro děti z MŠ, tak pro děti ze ZŠ a ostatní strávníky / těch se týkají pouze obědy/. Aktuální ceník stravného najdete na webových stránkách MŠ - 1.9.2022....