NABÍDKA KROUŽKŮ

Zájmové činnosti začnou probíhat od října 2023. V rozpisu najdete dny, časy a rozvrhy kroužků. Podrobnější informace na informativním setkání 12. 9.  2023, webových stránkách a nástěnkách  MŠ.

Zájmové činnosti nezasahují do Školního vzdělávacího programu naší školky.