NABÍDKA KROUŽKŮ

Zájmové činnosti začnou probíhat od října. Přesné dny, časy a rozvrhy kroužků se připravují. O zapsání Vašich dětí i jejich rozvrhu zájmových kroužků Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a nástěnek v prostorách školky.

Zájmové činnosti nezasahují do Školního vzdělávacího programu naší školky.