NABÍDKA KROUŽKŮ

Zájmové činnosti začnou probíhat od října. V rozpisu najdete dny, časy a rozvrhy kroužků. Podrobnější informace na informativním setkání 14.9.2022, webových stránkách a nástěnkách  MŠ.

Zájmové činnosti nezasahují do Školního vzdělávacího programu naší školky.