ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ 

Kapacita kroužku již NAPLNĚNA můžete své dítě zaevidovat jako náhrádníka, pokud by se z kurzu někdo odhlásil 


Nechte Vaše děti naučit se cizí jazyk již v útlém věku a zajistěte jim tak kvalitnější přípravu pro budoucí studium. Kroužek Angličtina pro nejmenší je veden externím lektorem v pondělí v odpoledních hodinách. Kurz obsahuje 30 výukových bloků po 50 minutách. Výuka probíhá nenásilnou formou pomocí písniček, říkanek, her a tvůrčích aktivit, které osloví přirozenou dětskou hravost, zvídavost a smysl pro humor. Děti si zlepšují znalosti angličtiny a získávají sebedůvěru. Budují si dobrý vztah k cizímu jazyku. Pracovní listy a jiné pomůcky jsou zahrnuty v ceně.

Cena kurzu:        2 850,- Kč / rok

Datum a čas konání:  PONDĚLÍ 16.00 - 16.50 

Lektor : Jaroslava Janovská

Místo konání:  MŠ Družstevní


CHCI ZAPSAT SVÉ DÍTĚ NA KROUŽEK