MODERNÍ TANEČKY

Zábavné lekce - taneční hry, moderní tancování, účast na besídkách MŠ a akcích obce. Zaměřeno na hudební cítění, koordinaci pohybu. Kroužek vedený externím lektorem v MŠ U Statku. Cena kurzu včetně kostýmů a vystoupení.

ÚTERÝ 16.00 - 16.50 MŠ U Statku

Cena kurzu:   1 900,- Kč.  

Lektor:  Johanka Trochová

Datum a čas konání:    ( od 3. října 2023 - červen 2024 )

                               


CHCI ZAPSAT SVÉ DÍTĚ NA KROUŽEK