MODERNÍ TANEČKY

Zábavné lekce - taneční hry, moderní tancování, účast na besídkách MŠ a akcích obce. Zaměřeno na hudební cítění, koordinaci pohybu. Kroužek vedený externím lektorem v MŠ U Statku. Cena kurzu včetně kostýmů a vystoupení.

Cena kurzu:   1 900,-  Kč.  

Lektor:  Johanka Trochová

Datum a čas konání:    (říjen 2022 - květen 2023)

                               Úterý 16.00 - 16..50 


CHCI ZAPSAT SVÉ DÍTĚ NA KROUŽEK