MODERNÍ TANEČKY

Zábavné lekce - taneční hry, moderní tancování, účast na besídkách MŠ a akcích obce. Kroužek vedený externím lektorem v MŠ U Statku. Cena kurzu včetně kostýmů a vystoupení.

Cena kurzu:       1 900 Kč

Lektor:  J. Trochová

Datum a čas konání:  středa   15:00 - 15:50  (říjen 2021 - květen 2022)


CHCI ZAPSAT SVÉ DÍTĚ NA KROUŽEK