HUDEBNĚ-POHYBOVÝ KROUŽEK

Náplní kroužku je rozvoj hudebně-pohybového cítění prostřednictvím zpěvu, tanece, rytmických her, hudebních hádanek. Děti se budou učit používat jednoduché hudební nástroje. Veškerá náplň kroužku bude vedena formou hry a zábavy.   

Lektor:  Veronika Vohnoutková

Datum a čas konání:  1x za 14 dní (čtvrtek)   12:30 - 13:15

Určení:  děti 4 - 6 let


CHCI ZAPSAT SVÉ DÍTĚ NA KROUŽEK