HUDEBNĚ - POHYBOVÝ KROUŽEK 

  Náplní kroužku je rozvoj hudebně - pohybového cítění. Zpěv, tanec, rytmické hry, hudební hádanky. Používání jednoduchých hudebních nástrojů. Veškerá náplň kroužku bude vedena formou hry a zábavy.

Lektor:  Bc. Anna Hromasová DiS.

              Jana Jandová

ÚTERÝ - MŠ Družstevní 

Datum a čas konání:   12.45 - 13.30

Určení:  děti 4 - 6 leté


CHCI ZAPSAT SVÉ DÍTĚ NA KROUŽEK