GRAFOMOTORICKÝ KROUŽEK

Zaměříme se na grafomotorická cvičení, jejichž cílem je uvolnit zápěstí a připravit se na správný nácvik psaní. K tomuto využijeme např. tzv. Metodu Dobrého startu. Tato metoda je syntézou cvičení a postupů zaměřených na percepčně-motorický rozvoj, rozvoj řeči a utvá­ření sociálních vztahů. Přispívá k lateralizaci, ke zlepšení vnímání pravolevé orientace na vlastním těle, ale i v prostoru. Nezanedbatelný je i pozitivní emoční prožitek, důležitým prvkem je rytmizace. Metoda se osvědčila jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Je vhodná pro použití v poslední třídě mateřské školy, před zahájením výuky čtení, psaní a počtů.

Lektor:  Eva Polanecká DiS.

Datum a čas konání:    1x / 14 dní (pondělí)     12:30 - 13:15

Určení:  předškolní děti

Cena kurzu:     bezplatný


CHCI ZAPSAT SVÉ DÍTĚ NA KROUŽEK