GRAFOMOTORICKÝ KROUŽEK

Zaměříme se na grafomotorická cvičení, jejichž cílem je uvolnit zápěstí a připravit se na správný nácvik psaní. K tomuto využijeme např. tzv. Metodu Dobrého startu. Tato metoda je syntézou cvičení a postupů zaměřených na percepčně-motorický rozvoj, rozvoj řeči a utvá­ření sociálních vztahů. Přispívá k lateralizaci, ke zlepšení vnímání pravolevé orientace na vlastním těle, ale i v prostoru. Nezanedbatelný je i pozitivní emoční prožitek, důležitým prvkem je rytmizace. Metoda se osvědčila jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Je vhodná pro použití v poslední třídě mateřské školy, před zahájením výuky čtení, psaní a počtů.

Lektor: Kateřina Bartáková DiS.

Veronika Vohnoutková

STŘEDA 

Datum a čas konání:  12.45 - 13.30

                                        

Určení:  předškolní děti 

Cena kurzu:     bezplatný


CHCI ZAPSAT SVÉ DÍTĚ NA KROUŽEK