Mateřská škola Ledňáček

Hýskov

Mateřská škola Ledňáček se nachází v obci Hýskov, v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 

Jedná se o školku rodinného typu s kapacitou 115 dětí a provozní dobou od 6:30 do 17:00 hod. Od 1.9.2021 je v provozu odloučené pracoviště U Statku 777. Školu navštěvují děti od 2 do 6 let.Děti jsou rozděleny do pěti tříd


LEDŇÁČCI

1. třída, předškolní děti
MŠ Družstevní 204

Třídní učitelky:

Veronika Vohnoutková

Jana JandováRYBKY

2.třída  4 -6 leté děti
MŠ Družstevní 204

Třídní učitelky:

Ivana Řeřichová

Kateřina Bartáková DiS.


BERUŠKY

3. třída, 4 -6 leté děti
MŠ Družstevní 204

Třídní učitelky:

Bc. Radka Zelenková

Bc. Anna Hromasová DiS.
 


 

MYŠKY

4. třída, 2-5 leté děti
MŠ U Statku 777

Třídní učitelky:
Dagmar Herejtová

Marietta Kellerová

Asistent pedagoga:
Bc. Iveta Nováková  

ŽABKY

5. třída, 2-5 leté děti
MŠ U Statku 777

Třídní učitelky:

Petra Trochová

Barbora Uhrová

Alena Kučerová

Asistent pedagoga:

Edita Bertová 


Kdo se stará o Vaše děti?

  • 13 pedagogických pracovnic
  • 10 učitelek
  • ředitelka
  • 2 asistenti pedagoga

BAREVNÝ ROK S LEDŇÁČKY

Snažíme se vytvořit podmínky pro rozvoj a vzdělávání každého dítěte podle jeho individuálních zvláštností a potřeb. Uplatňujeme nové metody učení, střídáme aktivity spontánní a řízené. Chceme vytvořit klidné, kamarádské a pohodové prostředí, které se stane pro děti místem příjemných zážitků, nových poznatků, her, kamarádů a kde se budou cítit bezpečně a spokojeně.

Součástí nové budovy MŠ U Statku 777 je kuchyně a školní jídelna, kde se stravují žáci ZŠ. Obědy zde odebírají i místní důchodci, jako službu sociální výpomoci. V budově se nachází nová tělocvična , která slouží MŠ , ZŠ i veřejnosti . Ve stávající budově Družstevní 204 je výdejna pouze pro děti MŠ , která je zřízena z bývalé kuchyně . 
Kolem obou budov MŠ je školní zahrada s pískovištěm, herními prvky, zahradním domečkem a pergolou s posezením. Zahrady slouží dětem jak k pohybovým aktivitám, tak k volným a námětovým hrám. Zahrady využíváme také k pořádání kulturních, či sportovních akcí.

MŠ podporuje zdravý životní styl, snažíme se dětem poskytnout pestrou a vyváženou stravu. Jsme zapojeni do různých programů podporujících zdravou výživu, projekt Mléko do škol - dbáme na dostatek mléka a mléčných výrobků, projekt Škola plná zdraví - zařazujeme dostatek ovoce a zeleniny, zařazujeme biopotraviny a výrobky od farmářů do jídelníčku. Děti mají zajištěn celodenní pitný režim.
CO JE NOVÉHO VE ŠKOLCE?