Mateřská škola Ledňáček

Hýskov

Mateřská škola Ledňáček se nachází v obci Hýskov, v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 

Jedná se o školku rodinného typu s kapacitou 115 dětí a provozní dobou od 6:30 do 17:00 hod. Od 1.9.2021 je v provozu odloučené pracoviště U Statku 777. Školu navštěvují děti od 2 do 6 let.Děti jsou rozděleny do čtyř tříd


BERUŠKY

1. třída, 3-6 leté děti

MŠ Družstevní 204


LEDŇÁČCI

2. třída, 3-6 leté děti

MŠ Družstevní 204

ŽABKY

3. třída, 2-6 leté děti

MŠ U Statku 777

MYŠKY

4. třída, 2-6 leté děti

MŠ U Statku 777

Kdo se stará o Vaše děti?

  • 9 pedagogických pracovnic
  • 8 učitelek
  • ředitelka
  • školní asistent
  • asistent pedagoga

BAREVNÝ ROK S LEDŇÁČKY

Snažíme se vytvořit podmínky pro rozvoj a vzdělávání každého dítěte podle jeho individuálních zvláštností a potřeb. Uplatňujeme nové metody učení, střídáme aktivity spontánní a řízené. Chceme vytvořit klidné, kamarádské a pohodové prostředí, které se stane pro děti místem příjemných zážitků, nových poznatků, her, kamarádů a kde se budou cítit bezpečně a spokojeně.

Součástí nové budovy MŠ U Statku 777 je kuchyně a školní jídelna, kde se stravují žáci ZŠ. Obědy zde odebírají i místní důchodci, jako službu sociální výpomoci. V budově se nachází nová tělocvična , která slouží MŠ , ZŠ i veřejnosti . Ve stávající budově Družstevní 204 je výdejna pouze pro děti MŠ , která je zřízena z bývalé kuchyně . 
Kolem obou budov MŠ je školní zahrada s pískovištěm, herními prvky, zahradním domečkem a pergolou s posezením. Zahrady slouží dětem jak k pohybovým aktivitám, tak k volným a námětovým hrám. Zahrady využíváme také k pořádání kulturních, či sportovních akcí.

MŠ podporuje zdravý životní styl, snažíme se dětem poskytnout pestrou a vyváženou stravu. Jsme zapojeni do různých programů podporujících zdravou výživu, projekt Mléko do škol - dbáme na dostatek mléka a mléčných výrobků, projekt Škola plná zdraví - zařazujeme dostatek ovoce a zeleniny, zařazujeme biopotraviny a výrobky od farmářů do jídelníčku. Děti mají zajištěn celodenní pitný režim.
CO JE NOVÉHO VE ŠKOLCE?

Vážení rodiče,
za měsíc červenec a srpen je školné poníženo. Červenec 234,- Kč.
Srpen 176,- Kč.
Celková částka 410,- Kč. Vám bude z účtu stržena najednou.
Děkujeme za pochopení Petra Trochová ředitelka MŠ

z důvodu GDPR není možné vložit zde na webové stránky školy a ani Vám do e-mailu zaslat nové seznamy dětí a jejich umístění ve třídách i budovách. Seznamy dětí a jejich zařazení do tříd a budov je pro Vás připraveno k nahlédnutí ve vnitřním prostoru chodby v MŠ U Statku, která je v provozu do 15.7. 2022. Provoz MŠ...

Vážení rodiče,
žádáme Vás do 30.6. o vyklizení všech osobních věcí dětí ze šaten a tříd.
Prázdninový provoz bude z organizačních a provozních důvodů probíhat v MŠ U Statku.
1.7. - 15.7. a 22.8. - 31.8.2022 od 6.30 - 17.00 hod.

Čtvrtletník ledňáčka Jendy

aneb perličky z naší školičky