VÝUKA DĚTÍ CIZINCŮ

  

Lektor:   Barbora Uhrová

Datum a čas konání:    

lichý týden: 9.15 - 10.00 

sudý týden: 12:45 - 13:30

Určení:  děti s jiným mateřským jazykem než českým 


CHCI ZAPSAT SVÉ DÍTĚ NA KROUŽEK