Květen 2024

1. 5. Státní svátek - MŠ UZAVŘENA


2. 5. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

možnost návštěvy a prohlídky obou budov MŠ v časovém rozmezí 15.00 – 17.00, od 17.00 opékání špekáčků na zahradě MŠ U Statku

6. 5. – 12.5 TÝDEN RODINY, DEN MATEK


7. 5. ZÁPIS DO MŠ - v MŠ U Statku 14.00 – 18.00


8. 5. Státní svátek - MŠ UZAVŘENA


30. 5. OSLAVA DNE DĚTÍ zahrada MŠ U Statku

" Letní párty s DIVADLEM VE TŘI"


Zahájen nácvik na závěrečné vystoupení dětí a rozloučení

s předškoláky, které se bude konat 12. 6.2024 od 17.00

v KD Hýskov.


K 31. 5.2024 ukončení zájmové činnosti dětí v MŠ.

Pokračovat bude kroužek MODERNÍ TANEČKY                                                                                                                    vystoupení dětí navštěvujících tento kroužek uvidíte                                                                                                     12. 6.2024 v KD Hýskov, bude zařazeno do závěrečné besídky.