Co nás čeká 1. 4. - 5. 4.2024? SUDÝ TÝDEN

29.03.2024

                                                      PONDĚLÍ 1. 4.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – MŠ UZAVŘENA

                                                      ÚTERÝ 2. 4.

HUDEBNĚ-POHYBOVÝ KR. 12.45 - 13.30 - MŠ Družstevní – 1.skupina

KROUŽEK MODERNÍ TANEČKY 16.00 – 16.50

Děti z MŠ Družstevní, navštěvující tento kroužek budou převedeny pedagogickou pracovnicí do MŠ U Statku. Žádáme Vás tímto, abyste si děti po ukončení kroužku do 17.00 hodin vyzvedli v MŠ U Statku.


                                                      STŘEDA 3. 4.

Divadlo POHODA V MŠ – představení O JEŽIBABĚ

GRAFOMOTORICKÝ KR. - 12.45 - 13.30 - MŠ Družstevní – 1.skupina

Informativní třídní schůzky pro rodiče dětí, které jedou na ŠVP

MŠ Družstevní 17.00


                                                    ČTVRTEK 4. 4.

KROUŽEK ŠIKULA – 12.45 – 13.30 – MŠ Družstevní – 1.skupina