Co nás čeká 21.11. - 25.11.2022? LICHÝ TÝDEN

18.11.2022

PONDĚLÍ 21.11.

PROJEKTOVÝ DEN V MŠ Družstevní

určeno pro předškolní děti - Logické hádanky a šifry

LOGOPEDIE

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ - 16.00 - 16.50

Děti z MŠ U Statku, navštěvující tento kroužek budou převedeny pedagogickou pracovnicí do MŠ Družstevní. Žádáme Vás tímto, abyste si děti po ukončení kroužku do 17.00 hod.vyzvedli v MŠ Družstevní .

ÚTERÝ 22.11.

HUDEBNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK

12.45 - 13.30 - MŠ Družstevní - 2.skupina

KROUŽEK MODERNÍ TANEČKY 16.00 - 16.50

Děti z MŠ Družstevní, navštěvující tento kroužek budou převedeny pedagogickou pracovnicí do MŠ U Statku. Žádáme Vás tímto, abyste si děti po ukončení kroužku do 17.00 hodin vyzvedli v MŠ U Statku.

STŘEDA 23.11.

GRAFOMOTORICKÝ KROUŽEK 12.45 - 13.30 - MŠ Družstevní - 2.skupina

ČTVRTEK 24.11.

Předvánoční výlet na KARLŠTEJN - Muzeum betlémů

Odjezd v 9.00 po svačině, návrat na oběd, děti co půjdou domů po obědě vyzvedávejte ve 13.00 hodin

S sebou: batoh, pláštěnku, pití

KROUŽEK ŠIKULA - 2.skupina -  MŠ Družstevní 13.30 - 14.15