Co nás čeká 12. 6. - 16. 6. 2023?

08.06.2023

 PONDĚLÍ 12. 6.

LOGOPEDIE – závěrečné lekce

ÚTERÝ 13. 6.

KROUŽEK MODERNÍ TANEČKY 16.00 – 16.50 – závěrečná lekce

Děti z MŠ Družstevní, navštěvující tento kroužek budou převedeny pedagogickou pracovnicí do MŠ U Statku. Žádáme Vás tímto, abyste si děti po ukončení kroužku do 17.00 hodin vyzvedli v MŠ U Statku.


STŘEDA 14. 6.

MACH, ŠEBESTOVÁ A KOUZELNÉ SLUCHÁTKO

KD Hýskov 17.00

závěrečné vystoupení všech dětí MŠ, pasování předškoláků

v programu vystoupí i členové kroužku MODERNÍ TANCE