Co nás čeká 15. 1. - 19. 1. 2024? LICHÝ TÝDEN

12.01.2024

Celotýdenní projekt ZIMA V ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI

                                                   PONDĚLÍ 15. 1.

KROUŽEK SPORTÍK – MŠ U Statku

LOGOPEDIE

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ – MŠ Družstevní 16.00 – 16.50

Děti z MŠ U Statku, navštěvující tento kroužek budou převedeny pedagogickou pracovnicí do MŠ Družstevní. Žádáme Vás tímto, abyste si děti po ukončení kroužku do 17.00 vyzvedli v MŠ Družstevní.

ÚTERÝ 16. 1.

Děti žerou dinosaury – povídání o dinosaurech pro mláďata z MŠ, přehlídka dinosauřích modelů z doby pravěku

HUDEBNĚ – POHYBOVÝ KROUŽEK - MŠ Družstevní - 2.skupina

KROUŽEK MODERNÍ TANEČKY - MŠ U Statku - 16.00 – 16.50

Děti z MŠ Družstevní, navštěvující tento kroužek budou převedeny pedagogickou pracovnicí do MŠ U Statku. Žádáme Vás tímto, abyste si děti po ukončení kroužku do 17.00 hodin vyzvedli v MŠ U Statku.

STŘEDA 17. 1.

GRAFOMOTORICKÝ KROUŽEK – MŠ Družstevní - 2.skupina

ČTVRTEK 18. 1.

KROUŽEK ŠIKULA – MŠ Družstevní – 2.skupina