Co nás čeká 16. 10. - 20. 10. 2023? SUDÝ TÝDEN

16.10.2023

PROJEKTOVÝ TÝDEN JABLÍČKOBRANÍ

PONDĚLÍ 16. 10.

LOGOPEDIE

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ – 16.00 – 16.50

Děti z MŠ U Statku, navštěvující tento kroužek budou převedeny pedagogickou pracovnicí do MŠ Družstevní. Žádáme Vás tímto, abyste si děti po ukončení kroužku do 17.00 vyzvedli v MŠ Družstevní.

ÚTERÝ 17. 10.

HUDEBNĚ-POHYBOVÝ KR. 12.45 - 13.30 - MŠ Družstevní – 1.skupina

KROUŽEK MODERNÍ TANEČKY 16.00 – 16.50

Děti z MŠ Družstevní, navštěvující tento kroužek budou převedeny pedagogickou pracovnicí do MŠ U Statku. Žádáme Vás tímto, abyste si děti po ukončení kroužku do 17.00 hodin vyzvedli v MŠ U Statku.

STŘEDA 18. 10.

GRAFOMOTORICKÝ KR. - 12.45 - 13.30 - MŠ Družstevní – 1.skupina

KROUŽEK SPORTÍK – 12.45 – 13.30 – MŠ U Statku

ČTVRTEK 19. 10.

KROUŽEK ŠIKULA – 12.45 – 13.30 – MŠ Družstevní – 1.skupina