Co nás čeká 17.10. - 21.10.2022? SUDÝ TÝDEN

13.10.2022

PONDĚLÍ 17.10.

LOGOPEDIE - depistáž nahlášených dětí

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ - 16.00 - 16.50

Děti z MŠ U Statku, navštěvující tento kroužek budou převedeny pedagogickou pracovnicí do MŠ Družstevní. Žádáme Vás tímto, abyste si děti po ukončení kroužku do 17.00 vyzvedli v MŠ Družstevní.

ÚTERÝ 18.10.

HUDEBNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK

12.45 - 13.30 - MŠ Družstevní - 1.skupina

KROUŽEK MODERNÍ TANEČKY 16.00 - 16.50

Děti z MŠ Družstevní, navštěvující tento kroužek budou převedeny pedagogickou pracovnicí do MŠ U Statku. Žádáme Vás tímto, abyste si děti po ukončení kroužku do 17.00 vyzvedli v MŠ U Statku.

STŘEDA 19.10.

GRAFOMOTORICKÝ KROUŽEK

12.45 - 13.30 - MŠ Družstevní - 1.skupina

ČTVRTEK 20.10.

KROUŽEK ŠIKULA

12.45 - 13.30 - MŠ Družstevní - 1.skupina