Co nás čeká 30. 10. - 3. 11. 2023? SUDÝ TÝDEN

29.10.2023

PONDĚLÍ 30. 10.

LOGOPEDIE

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ – 16.00 – 16.50

Děti z MŠ U Statku, navštěvující tento kroužek budou převedeny pedagogickou pracovnicí do MŠ Družstevní. Žádáme Vás tímto, abyste si děti po ukončení kroužku do 17.00 vyzvedli v MŠ Družstevní.

ÚTERÝ 31. 10.

STRAŠIDELNÝ PLES V MŠ

Děti mohou přijít do MŠ v maskách a mohou přinést drobné občerstvení.

HUDEBNĚ-POHYBOVÝ KR. 12.45 - 13.30 - MŠ Družstevní – 1.skupina

KROUŽEK MODERNÍ TANEČKY 16.00 – 16.50

Děti z MŠ Družstevní, navštěvující tento kroužek budou převedeny pedagogickou pracovnicí do MŠ U Statku. Žádáme Vás tímto, abyste si děti po ukončení kroužku do 17.00 hodin vyzvedli v MŠ U Statku.

STŘEDA 1. 11.

GRAFOMOTORICKÝ KR. - 12.45 - 13.30 - MŠ Družstevní – 1.skupina

KROUŽEK SPORTÍK – 12.45 – 13.30 – MŠ U Statku

ČTVRTEK 2. 11.

KROUŽEK ŠIKULA – 12.45 – 13.30 – MŠ Družstevní – 1.skupina

PÁTEK 3. 11.

HALLOWENSKÁ STEZKA – strašidelná stezka s úkoly vedená obcí Start: mezi 16.00 – 18.00 MŠ U Statku