Co nás čeká 6. 11. - 10. 11. 2023? LICHÝ TÝDEN

03.11.2023

PONDĚLÍ 6. 11.

LOGOPEDIE

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ – MŠ Družstevní 16.00 – 16.50

Děti z MŠ U Statku, navštěvující tento kroužek budou převedeny pedagogickou pracovnicí do MŠ Družstevní. Žádáme Vás tímto, abyste si děti po ukončení kroužku do 17.00 vyzvedli v MŠ Družstevní.

ÚTERÝ 7. 11.

HUDEBNĚ – POHYBOVÝ KROUŽEK - MŠ Družstevní - 2.skupina

KROUŽEK MODERNÍ TANEČKY - MŠ U Statku - 16.00 – 16.50

Děti z MŠ Družstevní, navštěvující tento kroužek budou převedeny pedagogickou pracovnicí do MŠ U Statku. Žádáme Vás tímto, abyste si děti po ukončení kroužku do 17.00 hodin vyzvedli v MŠ U Statku.

STŘEDA 8. 11.

FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ U Statku – jednotlivci, vánoční tématika

GRAFOMOTORICKÝ KROUŽEK – MŠ Družstevní - 2.skupina

KROUŽEK SPORTÍK – MŠ U Statku

ČTVRTEK 9. 11.

KROUŽEK ŠIKULA – MŠ Družstevní – 2.skupina

PÁTEK 10. 11.

FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ Družstevní – jednotlivci, vánoční tématika