Co nás čeká 8.5. - 12.5.2023? LICHÝ TÝDEN

05.05.2023

PONDĚLÍ 8.5.

STÁTNÍ SVÁTEK – MŠ UZAVŘENA


ÚTERÝ 9.5.

Společné vyrábění rodičů a dětí – CENA: 100,- Kč.

Částku předáte až na místě lektorce, ZÁJEMCE PROSÍME O ZAPSÁNÍ

SRAZ v 16.45 v jídelně MŠ U STATKU, po vyrábění si děti budou moci opéct špekáček na zahradě MŠ U Statku

- HUDEBNĚ - POHYBOVÝ KROUŽEK - MŠ Družstevní - 2.skupina

- KROUŽEK MODERNÍ TANEČKY 16.00 – 16.50

Děti z MŠ Družstevní, navštěvující tento kroužek budou převedeny pedagogickou pracovnicí do MŠ U Statku. Žádáme Vás tímto, abyste si děti po ukončení kroužku do 17.00 hodin vyzvedli v MŠ U Statku.


STŘEDA 10.5.

- GRAFOMOTORICKÝ KROUŽEK - MŠ Družstevní - 2.skupina


ČTVRTEK 11.5.

Přijímací řízení do MŠ

bude probíhat v budově MŠ U Statku od 13.00 – 18.00

- KROUŽEK ŠIKULA - MŠ Družstevní - 2.skupina