Co nás čeká v týdnu 28.3. - 1.4.2022

25.03.2022

PONDĚLÍ 28.3.

GRAFOMOTORICKÝ KROUŽEK - 12.30 - 13.15 HOD.
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ - 15.00 - 15.50 HOD.

Děti z MŠ U Statku, navštěvující tento kroužek budou převedeny pedagogickou pracovnicí do MŠ Družstevní. Žádáme Vás tímto, abyste si děti po ukončení kroužku mezi 15.50 - 17.00 vyzvedli v MŠ Družstevní .

STŘEDA 30.3.
KROUŽEK ŠIKULA - 12.30 - 13.15 HOD.


ČTVRTEK 31.3.

Screeningové vyšetření zraku - v dopoledních hod. nahlášené děti

NOC S ANDERSENEM - pohádkové přespání v MŠ s KOCOUREM MIKEŠEM

Prosíme o zapsání dětí, které mají o přespání ve školce zájem u třídních učitelek

PÁTEK 1.4.
KROUŽEK MODERNÍ TANEČKY 15.00 - 15.50 HOD.

Děti z MŠ Družstevní, navštěvující tento kroužek budou převedeny pedagogickou pracovnicí do nové tělocvičny MŠ U Statku. Žádáme Vás tímto, abyste si děti po ukončení kroužku v 16.00 vyzvedli v MŠ U Statku. Pokud Vám tento čas nevyhovuje, děti si vyzvedněte do 17.00 hod. v MŠ U Statku.

DOBROVOLNÉ KONZULTACE S RODIČI PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
ÚTERÝ 29.3. - II. odd. LEDŇÁČCI a III.odd. ŽABKY

STŘEDA 30.3. - I.odd.BERUŠKY