DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ LEDŇÁČEK HÝSKOV 2. 5. 2024

29.02.2024

  

Ve čtvrtek 2.5. 2024 pořádá naše mateřská škola DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a to od 15h.

 Můžete si prohlédnout prostory obou budov školky, získáte všechny potřebné informace k

 zápisu a dokumentaci, která je vyžadována k přijímacímu řízení. Seznámíte se s pedagogy a

 získáte představu o chodu a režimu naší školky. Nahlédnete do tříd a ostatních prostor

 školek. Budeme se Vám i vašim dětem věnovat a zodpovíme vaše dotazy, aby nástup vašeho

 dítěte od září proběhl, co možná nejsnadněji a to hlavně z hlediska adaptace dítěte.

Po konzultaci a prohlídce školek Vás společně s dětmi, ostatními rodiči a přáteli školky

 srdečně zveme na zahradu v MŠ U Statku, kde si společně s námi můžete opéci špekáčky.

                                                                                                 Těšíme se na Vás i vaše děti kolektiv MŠ