DOBROVOLNÉ INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE S RODIČI PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

16.02.2024

žení rodiče ,

dobrovolné individuální konzultace s rodiči předškolních dětí budou probíhat 

ve dnech 4. 3. a 6. 3. 2024 od 14.30 – 17.00 hodin.

Pokud bude z Vaší strany zájem, žádáme Vás o zapsaní na konkrétní čas, formuláře k zapisování naleznete před třídou BERUŠEK III. oddělení. 

Třídní učitelky Vám budou k dispozici cca 15minK nahlédnutí bude Jiráskův test školní zralosti Vašeho dítěte, pracovní listy, práce z kroužku grafomotoriky, portfólio dítěte.

                                                                        Děkujeme za spolupráci, těšíme se na setkání

                                                                                                        Kolektiv MŠ