Informace k prázdninovému provozu

23.06.2022

Vážení rodiče,

žádáme Vás do 30.6. o vyklizení všech osobních věcí dětí ze šaten a tříd.
Prázdninový provoz bude z organizačních a provozních důvodů probíhat v MŠ U Statku.
1.7. - 15.7. a 22.8. - 31.8.2022 od 6.30 - 17.00 hod.

Pokud Vaše děti budou využívat prázdninový provoz, doneste jim osobní věci

do MŠ U Statku.Děti z MŠ Družstevní budou využívat k převlékání

šatny pro ZŠ. Ráno se děti budou scházet ve IV.oddělení MYŠKY.

Provoz v MŠ Družstevní bude opět zahájen 1.9.2022.

Přejeme Vám krásné léto, těšíme se na spolupráci v novém školním roce.

                                                                                                      KOLEKTIV MŠ