Informace k zápisu do MŠ - 2022/2023

15.02.2022

Zápisy do mateřských škol budou probíhat v období 2.5 - 16.5.2022. Konkrétní termín a průběh zápisu do naší mateřské školy Ledňáček Hýskov, okres Beroun Vám bude na našich webových stránkách školy sdělen 1.3.2022. V sekci pro rodiče - dokumenty najdete kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy a následně i dokumenty ke stažení k zápisu, přijímacímu řízení. Plánujeme také Den otevřených dveří před zápisem, kde bude možné vyzvednutí veškeré dokumentace k zápisu.

Prosím o sledování našich webových stránek: www.mslednacekhyskov.cz

ředitelka MŠ - P. Trochová