Informace o platbě školného v době prázdnin

03.08.2022

Vážení rodiče, 
za měsíc červenec a srpen je školné poníženo. Červenec 234,- Kč. 
                                                                                     Srpen 176,- Kč.
Celková částka 410,- Kč. Vám bude z účtu stržena najednou.
                                                  Děkujeme za pochopení Petra Trochová                                                                                                                ředitelka MŠ