Informace pro strávníky ŠJ

25.08.2022

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ŠJ


Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí stravujících se ve ŠJ při MŠ Ledňáček Hýskov, okres Beroun.
Dovolte mi oznámit změny v cenách stravného. Od 1.9.2022 dojde ke zdražení obědů a svačin, jak pro děti z MŠ, tak pro děti ze ZŠ a ostatní strávníky / těch se týkají pouze obědy/. Aktuální ceník stravného najdete na webových stránkách MŠ - 1.9.2022.


1.9. a 2.9. 2022 si strávníci ze ZŠ přihlásí stravu v aplikaci www.strava.cz
V případě dalších informací, či nejasností kontaktujte vedoucí ŠJ:
Olgu Schichovou
stravovanimshyskov@centrum.cz

tel.kontakt: 602 171 826