INFORMACE - ŠKOLKA V PŘÍRODĚ 2023

02.03.2023

Vážení rodiče, 

vzhledem k velkému zájmu o účast dětí na ŠVP, jsme musely vzít v potaz věk dětí. Přihlášených  bylo 41 dětí, kapacita je 28 dětí. Na ŠVP tedy pojedou děti věkově nejstarší. Ostatní děti budou zařazeni jako náhradníci. Pokud někdo z přihlášených dětí onemocní a nebude moci ŠVP navštívit, oslovíme nahradníky, rovněž dle věku. 

U třídních učitelek obdržíte závazné přihlášky a informace k pobytu. Žádáme Vás, abyste si pečlivě přečetli informace k pobytu. 

CENA POBYTU: 2 800,- Kč.  

Tuto částku prosíme uhraďte na kulturní účet MŠ 123-5148240257/0100 

a to nejpozději do 20,3.2023. 

Veškerou dokumentaci potřebnou k pobytu na ŠVP, seznam je uveden v INFORMACÍCH

 K POBYTU, nám odevzdáte v podepsaných deskách na schůzkách, které se uskuteční

 12.4.2023 od 17.00 v MŠ Družstevní. Tímto přijměte naše srdečné pozvání na toto setkání.   


                                 Děkujeme za pochopení a Váš zájem

                                                             ředitelka MŠ Petra Trochová

                                                              zástupkyně ředitelky MŠ Ivana Řeřichová