INFORMACE - Výstražná jednodenní stávka pondělí 27. 11. 2023

23.11.2023

Mateřská škola LEDŇÁČEK HÝSKOV 

stávku podporuje a s jejími cíli souhlasí. 

Přímými účastníky stávky naši zaměstnanci nebudou. 

MŠ LEDŇÁČEK HÝSKOV bude v tento den 27. 11. 2023 v provozu.