Oznámení o ponížení školného

19.01.2022

Věc: Oznámení o snížení úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci prosinci 2021.

Vážení rodiče,

dovoluji si Vám oznámit ponížení školného za předškolní vzdělávání v měsíci prosinci 2021 z důvodu

uzavření MŠ v době vánočních prázdnin. MŠ byla uzavřena více jak 5 pracovních dní. 

Školné za měsíc prosinec je poníženo z 500,-Kč na 370,-Kč.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem ředitelka MŠ - Petra Trochová

Mateřská škola Ledňáček Hýskov, okres Beroun

Družstevní 204

267 06 Hýskov