Oznámení o snížení úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci červenci a srpnu 2023.

22.06.2023

Vážení rodiče,

dovoluji si Vám oznámit ponížení školného za předškolní vzdělávání v měsíci červenci 2023 /

 školné 191,-KČ/ a v měsíci srpnu 2023/ školné 196,-KČ/ z důvodu uzavření MŠ v době

 letních prázdnin.

S pozdravem ředitelka MŠ - Petra Trochová