PLATBA ŠKOLNÉHO ZA ČERVENEC A SRPEN

09.07.2023

Vážení rodiče,

školné za červenec a srpen se strhne v srpnu a to celkovou částkou : 387,- KČ

/ červenec - školné: 191,- KČ, srpen - školné: 196,- KČ/.

vedoucí ŠJ, O. Schichová