Pozvánka na informativní schůzky

05.09.2022

                

14.9.2022 od 17h ve ŠJ v MŠ U Statku

Milí rodiče, dovolte mi, abych Vás pozvala na naše setkání. 

Ráda bych Vás informovala o novinkách v naší MŠ, pokračující adaptaci dětí. Seznámila Vás s aktualizovaným Školním řádem a Školním vzdělávacím programem. Na programu je i stravování, platby školného a kulturního účtu. Seznámíme Vás s nabídkou zájmových činností v MŠ a ostatními aktivitami. Přijďte samozřejmě s dětmi, bude o ně postaráno.
Těšíme se na setkání s Vámi.

ředitelka MŠ, Petra Trochová a kolektiv MŠ