Skutečně zdravá škola - součástí ŠVP od nového školního roku

17.08.2022

Vážení rodiče,
MŠ Ledňáček Hýskov se zapojila do dalšího projektu Skutečně zdravá škola, jejíž cílem je zkvalitnit stravování dětí ve ŠJ, program Skutečně zdravé školy se od školního roku 2022/23 stává součástí ŠVP naší MŠ.            Kolektiv MŠ