ZÁPIS - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ 7. 5. 2024

29.02.2024

Vážení rodiče, žadatelé o přijetí dětí do mateřské školy ,

zápis do mateřské školy Ledňáček Hýskov na školní rok 2024/25 

se uskuteční prezenčně dne 7. 5. 2024 od 14h do 18h v MŠ U Statku 777

Děti samozřejmě můžete vzít s sebou, bude při konzultaci o ně postaráno

pedagogickými pracovnicemi

K zápisu donesete:

• vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

• vyplněnou Přihlášku k zápisu dítěte do MŠ s potvrzením lékaře o řádném očkování dítěte/ netýká

se předškolních dětí/

• rodný list dítěte

• občanský průkaz zákonného zástupce, který žádá o přijetí dítěte do mateřské školy

Tiskopisy ke stažení najdete na webových stránkách školy www.mslednacekhyskov.cz – sekce Dokumenty, případně vyzvednete na Dni otevřených dveří / 2.5. 2024/, popř. kdykoliv po telefonické domluvě v MŠ.

Pokud se zápisu nezúčastníte prezenčně je možné Žádost a ostatní dokumentaci doložit následujícími způsoby:

pouze v termínu od 2. 5. - 16. 5. 2024

• osobním podáním do poštovní schránky mateřské školy Ledňáček Hýskov

• poštou / rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně/

• do datové schránky školy - fmyraj9

• e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce /mslednacekhyskov@centrum.cz/. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k Žádosti nepřihlíží.

PŘIJÍMÁME I 2 LETÉ DĚTI DO MOŽNÉ KAPACITY NAPLNĚNÍ MŠ

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ budou zveřejněny 

do 27. 5. 2024 / web, vývěska u MŠ/

Další informace k organizaci zápisu:

• Přidělení registračního čísla bude oznámeno zákonnému zástupci SMS zprávou na jeho uvedené telefonní číslo a to dne 16. 5. 2024. Zveřejnění výsledků zápisu bude uvedeno právě pod těmito registračními čísly, dne 27.5. 2024

• Kritéria pro přijímání dětí jsou uvedeny na webových stránkách školy www.mslednacekhyskov.cz v sekci: Dokumenty

Informace:

• telefon: 602 779 163

• e-mail: mslednacekhyskov@centrum.cz

• www.mslednacekhyskov.cz 

 / informace k Zápisu, ke stažení - sekce : Dokumenty/

                                                                                  ředitelka MŠ, Petra Trochová