Platný ceník stravného školní jídelny
MŠ LEDNÁČEK HÝSKOV

Mateřská škola

Dopolední svačina


do 6ti let     11 Kč

7 let     11 Kč

Oběd

do 6ti let    24 Kč

7 let    28 Kč

Odpolední svačina


do 6ti let    11 Kč

7 let    11 Kč

Dopol. svačina + oběd

do 6ti let    35 Kč

7 let    39 Kč

Celodenní strava


do 6ti let    46 Kč

7 let    50 Kč

Základní škola

Oběd

7 - 10 let

28 Kč

Oběd

11 - 14 let

29 Kč


Ostatní strávníci

Zaměstnanci MŠ

40 Kč

Zaměstnanci ZŠ

40 Kč

Důchodci

60 Kč

Přihlásit ke stravování se můžete u vedoucí stravování školní jídelny paní Olgy Schichové

Stravu odhlašujte den dopředu od 7:30 do 14:00 na novém portálu www.strava.cz či emailem.

+420 602 171 826
+420 311 635 142