RELAXAČNÍ CVIČENÍ S PRVKY JÓGY

Při relaxačním cvičení se děti budou učit lépe vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí v nesoutěživém prostředí. Relaxační cvičení přináší radost, harmonii, sebevědomí. Naučíme děti relaxovat, rozvíjet jejich fantazii a pomáhat čelit stresovým situacím. Pohybem vyjadřovat určité situace, prožívat, vnímat hudební doprovod. Rozvoj koordinace pohybu, flexibility. Správné držení těla, dýchací cvičení. 

Lektor:   Ivana Řeřichová

Datum a čas konání:  1x / 14 dní (úterý)   12:30 - 13:15

Určení:  děti 4-6 let  


CHCI ZAPSAT SVÉ DÍTĚ NA KROUŽEK