ZÁŘÍ 2023

Zahájení adaptačního programu,

seznámení se s novými kamarády, učitelkami

a ostatním personálem v mateřské škole.

Osvojování si režimu dne ve školce, poznávání školky, chod a činnosti v MŠ.

4. 9. ZAHÁJENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

zahájen adaptační program

6. 9.Honza Krejčík v MŠ  

                                                       KDO SI HRAJE NEZLOBÍ                                                       

PROGRAM PRO DĚTI

12. 9. Informativní schůzky 

jídelna MŠ U Statku 17.00

19. 9. František jde do školky 

divadlo v MŠ