ZÁŘÍ 2022

Zahájení adaptačního programu,

seznámení se s novými kamarády, učitelkami

a ostatním personálem v mateřské škole.

Osvojování si režimu dne ve školce, poznávání školky, chod a činnosti v MŠ.

ZAHÁJENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

14.9.INFORMATIVNÍ SETKÁNÍ - školní jídelna 

                                                       MŠ U Statku 17.00 19.9. UKÁZKA VÝCVIKU PSŮ                                                                

20.9. PO STOPÁCH VEVERKY ZRZEČKY


naučná stezka pro děti


23.9. NAUČNÝ PROGRAM POLICIE                                    

 

ukázka vozů, výstroje  

30.9. V MŠ vaří šéfkuchař