Co nás čeká 9.10. - 13.10. 2023 ? LICHÝ TÝDEN

08.10.2023

PONDĚLÍ 9. 10.

LOGOPEDIE

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ – MŠ Družstevní 16.00 – 16.50

Děti z MŠ U Statku, navštěvující tento kroužek budou převedeny pedagogickou pracovnicí do MŠ Družstevní. Žádáme Vás tímto, abyste si děti po ukončení kroužku do 17.00 vyzvedli v MŠ Družstevní.

ÚTERÝ 10. 10.

HUDEBNĚ – POHYBOVÝ KROUŽEK - MŠ Družstevní - 2.skupina

KROUŽEK MODERNÍ TANEČKY - MŠ U Statku - 16.00 – 16.50

Děti z MŠ Družstevní, navštěvující tento kroužek budou převedeny pedagogickou pracovnicí do MŠ U Statku. Žádáme Vás tímto, abyste si děti po ukončení kroužku do 17.00 hodin vyzvedli v MŠ U Statku.

STŘEDA 11. 10.

GRAFOMOTORICKÝ KROUŽEK – MŠ Družstevní - 2.skupina

KROUŽEK SPORTÍK – MŠ U Statku

ČTVRTEK 12. 10.

KROUŽEK ŠIKULA – MŠ Družstevní – 2.skupina